iStock-1026108112.jpg
logo.png
Animales

Hierna volgt een lijst met papegaaien die regelmatig bij ons uit nakweek verkrijgbaar zijn.
Deze papegaaien worden met de hand opgekweekt zodat ze tam en vertrouwd zijn met de mens.

papegaai.png